handphone-tablet

Category Archives: Al-Bayan

Nabi Syu’aib

Kepada penduduk Madyan Kami utus saudara mereka Syu’aib. Dia berkata: hai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain dia. (QS. Hud:86).

Nabi Ishak

Dan Kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang Nabi yang termasuk orang-orang saleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat… Read more »

Nabi Ibrahim

Dan ceritakanlah ya Muhammad! Riwayat Ibrahim dalam Alquran ini. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi (QS. Maryam:41).

Dua Surga

Dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan ? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka… Read more »

Shalat Subuh Berjamaah

Nabi SAW menyebut orang-orang yang tidak suka berjamaah shalat Subuh sebagai orang yang memiliki sifat munafik. Sesungguhnya dua shalat ini (Subuh dan Isya’) adalah shalat yang berat bagi orang-orang yang… Read more »

Nabi Nuh

Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selain-Nya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan… Read more »

Menjadi Pemimpin

Katakanlah. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan! Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki dan… Read more »

Nabi Sulaiman

Dan dihimpun untuk Nabi Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung-burung, lalu mereka diatur dengan tertib dalam barisan (QS. An-Namlu:17)

Nabi Daud

Dan sesungguhnya Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami. Kami berfirman: Hai gunung-gunung dan burung-burung , bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud.(QS. Saba’:10).

Nabi Musa

Dan ceritakanlah riwayat Musa dalam kitab Alquran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang dipilih dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi.(QS. Maryam:51).