handphone-tablet

Category Archives: Al-Bayan

Nabi Zakarya

Dan ingatlah, kisah Zakarya ketika ia menyeru Tuhannya: “Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik”. (QS. Al-Ambiya’[21]:89).

Nabi Ilyasa’

Dan Ismail, Ilyasa’, Yunus dan Luth. Masing-masingnya Kami lebihkan derajatnya di atas yang lain di masanya (QS. Al-An’am[6]:86).

Nabi Ilyas

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang dari rasul-rasul. Ingatlah! Ketika ia berkata pada kaumnya. Mengapa kamu tidak bertakwa ? Patutkah kamu menyembah Ba’al dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta ?… Read more »

Saling Benci

Apakah yang menghalangimu bersujud (kepada Adam) ketika Aku menyuruhmu?’ Iblis menjawab: ‘Saya lebih baik daripadanya, Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah’ (QS: al-A’raf:12).

Nabi Syu’aib

Kepada penduduk Madyan Kami utus saudara mereka Syu’aib. Dia berkata: hai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain dia. (QS. Hud:86).

Nabi Ishak

Dan Kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang Nabi yang termasuk orang-orang saleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat… Read more »

Nabi Ibrahim

Dan ceritakanlah ya Muhammad! Riwayat Ibrahim dalam Alquran ini. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi (QS. Maryam:41).

Dua Surga

Dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan ? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka… Read more »

Shalat Subuh Berjamaah

Nabi SAW menyebut orang-orang yang tidak suka berjamaah shalat Subuh sebagai orang yang memiliki sifat munafik. Sesungguhnya dua shalat ini (Subuh dan Isya’) adalah shalat yang berat bagi orang-orang yang… Read more »

Nabi Nuh

Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selain-Nya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan… Read more »